Certifikácie

Certifikácie v project managemente môžu byť užitočné z viacerých dôvodov.

  • Prvým je samotné získanie vedomostí a skillov v oblasti PM. Toto má samozrejme najväčší zmysel, len ak je podporené praxou, pretože aplikovanie do praxe je úplne iná kapitola. Každopádne teoretické vedomosti a prehľad o oblasti PM ako takej dáva projekťákovi oveľa širší rozhľad, širší kontext, možnosť konať v predstihu, väčšiu istotu v rozhodovaní sa, voľbe nástrojov, v každodennej argumentácii, v samotnom riadení – a nemusí dookola vynachádzať to isté koleso.
  • Druhým je informácia, ktorú týmto PM dáva o sebe samom – potenciálny partner si ho vie lepšie zaradiť z profesného hľadiska (v kontexte ďalších faktorov) a hovorí aj o tom, že je schopný a ochotný sa vzdelávať a rozvíjať. PM vysiela signál o svojej profesionálnej úrovni z pohľadu štandardov v danej oblasti. Toto môže tiež zorientovať najmä zahraničných partnerov, ktorí napríklad nemusia mať prehľad o bežnej úrovni profesionality v domovskej krajine manažéra.
  • Tretím je fakt, že v niektorých prípadoch je certifikácia priamo podmienkou spolupráce, PM si týmto rozširuje svoje možnosti uplatnenia.
  • Štvrtým je sebaaktualizácia ako taká, profesný rast ako benefit sám o sebe.

Treba zároveň povedať, že pri určitých typoch projektov nemusí certifikácia priniesť takmer žiadnu pridanú hodnotu (z podstaty parametrov zákazky, vyspelosti firmy, zaužívanej kultúry atp.). Veľké množstvo PM jobov vobec certifikáciu nevyžaduje a projekťáci bez problémov absolvujú úspešné kariéry bez certifikovania. Zažité skúsenosti, prax a reálne schopnosti sú v PM najdôležitejšie a certifikácie ich nenahradia – pričom naopak to platiť môže (a často aj platí).

Hlavné medzinárodné štandardy:

  • PRINCE2
  • PMI (z ktorého vychádza aj PM ISO štandard – ISO 21500)
  • IPMA

K certifikáciám je možné pristúpiť rôzne, nakoľko môžu dávať každému iný zmysel – ale štandardná cesta, ktorá dá najviac hodnoty s najväčšou efektivitou, by mohla vyzerať takto:

Disclaimer: Popis situácie sa týka r. 2024, do budúcnosti sa môže zmeniť (ceny, linky, …). Množstvo investovaného času na samoštúdium je individuálne, uvádzam len orientačný “benchmark”. Ak nie je uvedené inak, ceny sú bez DPH.

1. PRINCE2 – Practicioner

Vhodné ako úvodná certifikácia – najjednoduchšia úloha. V skutočnosti sa jedná o dve úrovne: PRINCE2 Foundation + PRINCE2 Practicioner, ale cieľom je Practicioner certifikát. Na SK/CZ poskytuje kurz (obidva dokopy) viacero spoločností – je potrebné investovať cca 5 pracovných dní na samotné kurzy + cca 2 dni na samoštúdium (veľmi orientačne), cena sa hýbe rádovo okolo 1800 EUR (dokopy, bez DPH). Ďalej musíte absolvovať skúšky, ktoré zvykne poskytovateľ školenia sprostredkovať v rámci ceny kurzu. Príklady: Potifob, Tayllorcox, Garant.

Alternatívnou cestou je kurz na Udemy, napríklad tento Udemy kurz, s cenou 80€ (resp. 15€ ak máte nárok na úvodnú zľavu). Samotné videá v rámci kurzu trvajú do 8h, ale rezervujte si dokopy aspoň 3-4 pracovné dni alebo ekvivalent večerov / víkendov. Skúšky si musíte dokúpiť zvlášť, pričom obe dokopy stoja cca 1200 EUR, napr. mplaza, peoplecert. Zaujímavou voľbou môže preto byť aj oficiálny kurz vrátane skúšok od prince2.com za cca 1400 EUR bez dane.

Prince2 je preferovaný najmä vo verejnej správe. V r. 2024 bola aktuálna edícia PRINCE2 – 7th edition.

2. PMI – PMP

Certifikát PMP (project management professional) je o niečo náročnejší. Kurz na SK/CZ poskytuje napríklad PMconsulting a Tayllorcox za 1200 – 1600 EUR, a trvá 4-5 pracovných dní. Okrem toho je ale potrebné intenzívnejšie samoštúdium a v cene nie je skúška, ktorá stojí ďalších $555 (resp. 405+129+10 = 544, ak sa stanete členom PMI). PMI ponúka aj vlastný kurz za $699 (ak ste členom). Samoštúdium sa uvádza v rozsahu 60-100 hod., čiže v priemere ekvivalent ďalších cca 10 pracovných dní.

V tomto prípade sa teda oplatí zvážiť Udemy, a absolvovať napríklad tento kurz od Joa Phillipsa za 80€ (resp. 15€), ktorý kompletne pokryje celú PMP problematiku od A do Z. Videá trvajú 30h, ale kurz obsahuje rôzne úlohy (zadania) a skúšobné testy a celkový objem výuky je relatívne rozsiahly, takže sa oplatí k niektorým najdôležitejším častiam vrátiť. Závisí aj na tom, čo je pre vás nové, a čo všetko máte už zaužívané z praxe. Celkovo počítajte rádovo tak so 100-150h (do 15 pracovných dní = ekvivalent 3 fulltime týždňov).

PMP sa cení v korporátnej sfére, v bankovníctve atp. PMI PMP certifikácia je založená na tzv. PMBOK Guide (Guide to Project Management Body of Knowledge), kde sú zhrnuté relevantné informácie. PMBOK Guide nemá ambíciu reprezentovať celý Body of Knowledge v oblasti PM, len cezeň “sprevádzať”, preto PMBOK Guide. V r. 2024 bola aktuálna edícia PMBOK Guide – 7th edition.

3. IPMA B

IPMA certifikácia má 4 úrovne – D,C,B,A. Kým D je len základná úroveň, C náročnosťou približne zodpovedá PMP, preto má zmysel posunúť sa rovno na level IPMA B – senior project manager (level A už je skôr pre portfolio management). Prípravný kurz poskytuje napríklad NextLevel, Garant,  Na školenie si rezervujte 2-3 pracovné dni (nezahŕňa samoštúdium) a cca 1800 EUR, vrátane absolvovania skúšky. Ďalšie užitočné info k IMPA certifikácii nájdete aj na ipmaslovakia.sk (PMconsulting).

Iné certifikácie

  • Pre úplnosť uveďme aj AACE certifikácie – tie sa týkajú jednotlivých čiastkových odborností ako cost management, change management, planning, scheduling, estimating, risk management a pod. AACE certifikácie sú takisto medzinárodne uznávané, hoci sú dnes menej známe. Sú vhodné pre užšiu špecializáciu na príslušné oblasti, po ktorých je v niektorých priemyselných sektoroch zodpovedajúci dopyt. AACE má aj vlastný body of knowledge.