Uplatnenie

Ako sa realizovať ako projektový manažér?

Jedna možnosť je vo vlastnom podniku. Úspešný startup (podnikanie) potrebuje pre úspech tri základné oblasti: Produkt (návrh, vízia), Obchod (marketing, vzťahy) a GSD (get ..it done = realizácia (tentoraz nie seba, ale idey)). Na každú z nich sa spravidla hodí iný typ osobnosti. A práve to tretie je doména projektového managementu. V kontexte startupu to v sebe zahŕňa ďalšie kritické veci ako rozhodovanie na základe dát, organizačná kultúra, leadership, finančný management, efektivita atp. O to všetko sa postaráte ako partner-projekťák. Nudiť sa nebudete.

Druhá možnosť je zamestnanie. Má to veľkú výhodu. Ešte vám za to aj zaplatia! Kde hľadať prácu?

Tretia možnosť je fungovať ako freelancer.

  • Takéto príležitosti ponúkajú aj niektoré štandardné job vyhľadávače, pri upresnení formy spolupráce (viď vyššie)
  • v CZ je ideálne využiť služby agentúry projectman, ktorá sa špecializuje práve na projekťákov
  • v SK sú len všeobecnejšie zamerané agentúry (z pohľadu pozície, ale často naopak užšie zamerané na sektor – napr. coolpeople primárne pre tech sektor)
  • Je možné využiť aj všeobecné freelance portály ako: Upwork, Fiverr, Guru, Toptal, PeoplePerHour, Freelancer, a takisto SimplyHired

Štvrtá možnosť (popri jednej z predchádzajúcich) je dobrovoľníctvo, či už priamo v roli PM, alebo v inej roli v projektovej komunite. Kde sa dá priložiť ruka k dielu?